Skip to main content

Bijgewerkt: December 15, 2023

Privacybeleid

Ingangsdatum: 15 februari 2024 (vorige versie)

Dit Privacybeleid is van toepassing als je in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk woont. Als je buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk woont, is deze versie van ons Privacybeleid op jou van toepassing. 

Wij bij OpenAI respecteren je privacy en zijn sterk toegewijd aan het veilig houden van alle informatie die we van jou of over jou verkrijgen. Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens die we van of over jou verzamelen wanneer je onze website, applicaties en diensten (gezamenlijk "Diensten") gebruikt. 

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op content die wij verwerken namens klanten van onze zakelijke aanbiedingen, zoals onze API. Ons gebruik van die gegevens valt onder de overeenkomsten met onze klanten over de toegang tot en het gebruik van deze aanbiedingen.

Voor informatie over hoe we trainingsinformatie verzamelen en gebruiken om onze taalmodellen te ontwikkelen die ChatGPT en andere Diensten aandrijven, en je keuzes met betrekking tot die informatie, raadpleeg je deze verklaring(opens in a new window).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Als je in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland woont, is OpenAI Ireland Limited, met geregistreerd adres te 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Ierland, de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor de verwerking van je Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Als je in het Verenigd Koninkrijk woont, is OpenAI OpCo, LLC, met geregistreerd adres te 3180 18th Street, San Francisco, California 94110, Verenigde Staten, de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor de verwerking van je Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

2. Persoonsgegevens die we verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens over jou ("Persoonsgegevens") zoals hieronder beschreven:

Persoonsgegevens Die Je Verstrekt: Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens wanneer je een account aanmaakt of met ons communiceert-

 • Account Informatie: Wanneer je een account bij ons aanmaakt, verzamelen we informatie die aan je account is gekoppeld, waaronder je naam, contactinformatie, accountgegevens, betaalkaartgegevens en transactiegeschiedenis (gezamenlijk "Account Informatie").

 • User Content: Wanneer je onze Diensten gebruikt, verzamelen we Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de input, bestandsuploads of feedback die je levert aan onze Diensten ("Content"). 

 • Communicatie Informatie: Als je met ons communiceert, verzamelen we je naam, contactinformatie en de inhoud van berichten die je verstuurt (gezamenlijk "Communicatie Informatie").

 • Sociale Media Informatie: Wij hebben pagina's op sociale media sites zoals Instagram, Facebook, Medium, X, YouTube en LinkedIn. Wanneer je interactie hebt met onze sociale mediapagina's, verzamelen we Persoonsgegevens die je verkiest aan ons te verstrekken, zoals je contactgegevens (gezamenlijk "Sociale Media Informatie"). Daarnaast kunnen de bedrijven die onze sociale mediapagina's hosten ons voorzien van samengevoegde informatie en analyses over onze sociale media-activiteiten.

 • Andere Informatie Die Je Verstrekt: Wij verzamelen andere informatie die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan onze evenementen of enquêtes of ons informatie verstrekt om je leeftijd of identiteit vast te stellen (gezamenlijk "Andere Informatie Die Je Verstrekt").

Persoonsgegevens Die We Automatisch Ontvangen Door Je Gebruik van de Diensten: Wanneer je de Diensten bezoekt, gebruikt of er interactie mee hebt, ontvangen we de volgende informatie ("Technische Informatie"):

 • Loggegevens: Informatie die je browser of apparaat automatisch verzendt wanneer je onze Diensten gebruikt. Loggegevens omvatten je Internet Protocol adres, browsertype en -instellingen, de datum en tijd van je verzoek, en hoe je omgaat met onze Diensten.

 • Gebruiksgegevens: We kunnen automatisch gegevens verzamelen over je gebruik van de Diensten, zoals de soorten content die je bekijkt of waarmee je je bezighoudt, de functies die je gebruikt en de acties die je onderneemt, evenals je tijdzone, land, de datums en tijdstippen van toegang, user agent en versie, type computer of mobiel apparaat en je computerverbinding.

 • Apparaat Informatie: Omvat de naam van het apparaat, het besturingssysteem, apparaat-id's en de browser die je gebruikt. De verzamelde informatie kan afhankelijk zijn van het type apparaat dat je gebruikt en de instellingen ervan.

 • Cookies en Vergelijkbare Technologieën: We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze Diensten te beheren en je ervaring te verbeteren. Ga voor meer informatie over ons gebruik van cookies naar onze Cookie Verklaring.

Persoonsgegevens Die We Ontvangen Van Andere Bronnen: We verzamelen informatie uit andere bronnen, zoals informatie die openbaar beschikbaar is op internet, met name om de modellen te ontwikkelen die onze Diensten aandrijven. We ontvangen ook informatie van onze vertrouwde partners, zoals beveiligingspartners om onze Diensten te beschermen tegen fraude, misbruik en andere beveiligingsrisico's, of marketingleveranciers die ons informatie verstrekken over potentiële klanten van onze zakelijke services.

Zie deze verklaring(opens in a new window) voor meer informatie over de informatiebronnen die worden gebruikt om onze grote taalmodellen te ontwikkelen.

3. Hoe we Persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Diensten aan te bieden en te onderhouden;

 • Om onze Diensten en nieuwe functies te verbeteren en te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren;

 • Om met je te communiceren, inclusief om je informatie of marketing toe te sturen over onze Diensten en evenementen;

 • Om fraude, criminele activiteiten of misbruik van onze Diensten te voorkomen en om de veiligheid van onze systemen en Diensten te beschermen; en

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van onze gebruikers, ons, onze gelieerde ondernemingen of derde partij te beschermen.

Geaggregeerde of Gede-Identificeerde Informatie. We aggregeren of de-identificeren Persoonsgegevens zodat ze niet langer kunnen worden gebruikt om je te identificeren en gebruiken deze informatie om de effectiviteit van onze Diensten te analyseren, om functies aan onze Diensten te verbeteren en toe te voegen, om onderzoek te doen en voor andere soortgelijke doeleinden. Daarnaast kunnen we van tijd tot tijd geaggregeerde informatie, zoals algemene gebruikersstatistieken, delen of publiceren met derde partijen. We verzamelen deze informatie via de Diensten, via cookies en op andere manieren zoals beschreven in dit Privacybeleid. We bewaren en gebruiken gede-identificeerde informatie in anonieme of gede-identificeerde vorm en we zullen niet proberen de informatie opnieuw te identificeren, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Zoals hierboven vermeld, gebruiken we Content die je ons verstrekt om onze Diensten te verbeteren, bijvoorbeeld om de modellen te trainen die onze Diensten aansturen. Lees onze instructies(opens in a new window) over hoe je je kan afmelden voor ons gebruik van je Content om onze modellen te trainen.

4. Openbaarmaking van Persoonsgegevens

In bepaalde omstandigheden kunnen wij je Persoonsgegevens doorgeven aan:

 • Leveranciers en Serviceproviders: Om ons te helpen voldoen aan de behoeften op het gebied van bedrijfsvoering en om bepaalde diensten en functies uit te voeren, kunnen wij Persoonsgegevens bekendmaken aan leveranciers en serviceproviders, waaronder aanbieders van hostingdiensten, leveranciers van klantenservices, clouddiensten, diensten voor het leveren van content, datawarehouse-diensten, ondersteuning- en veiligheidscontrolediensten, software voor e-mailcommunicatie, webanalysediensten, betalings- en transactieaanbieders en andere aanbieders van informatietechnologiediensten. Op grond van onze instructies zullen deze partijen alleen toegang krijgen tot Persoonsgegevens, deze verwerken of opslaan in het kader van de uitvoering van hun taken voor ons.

 • Bedrijfsoverdrachten: Als we betrokken zijn bij strategische transacties, reorganisatie, faillissementen, surseance van betaling of de overgang van diensten naar een andere dienstverlener (gezamenlijk een "Transactie"), kunnen je Persoonsgegevens en andere informatie worden vrijgegeven in het kader van het onderzoeksproces met tegenpartijen en anderen die helpen bij de Transactie en samen met andere activa worden overgedragen aan een opvolger of gelieerde partij als onderdeel van die Transactie.

 • Overheidsinstanties of Andere Derde Partijen: We kunnen je Persoonsgegevens, met inbegrip van informatie over je interactie met onze Diensten, delen met overheidsinstanties, branchegenoten of andere derde partijen in overeenstemming met de wet (i) als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) als we naar eigen goeddunken vaststellen dat er sprake is van een schending van onze voorwaarden, ons beleid of de wet; (iv) om fraude of andere illegale activiteiten op te sporen of te voorkomen; (v) om de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze producten, werknemers of gebruikers, of het publiek te beschermen, of (vi) om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 • Gelieerde ondernemingen: Wij kunnen Persoonsgegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen, d.w.z. een entiteit die zeggenschap heeft over OpenAI, onder zeggenschap staat van OpenAI of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met OpenAI. Onze gelieerde ondernemingen mogen de Persoonsgegevens die we delen gebruiken op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid.   

 • Zakelijke Accountbeheerders: Wanneer je lid wordt van een ChatGPT Enterprise of zakelijk account, kan de beheerder van dat account toegang krijgen tot en controle uitoefenen over je OpenAI-account. Als je een account aanmaakt met behulp van een e-mailadres van je werkgever of organisatie, kunnen we bovendien het feit dat je een account hebt en bepaalde account informatie, zoals je e-mailadres, delen met je werkgever of organisatie om je bijvoorbeeld toe te voegen aan hun zakelijke account.

Andere Gebruikers en Derde Partijen Waarmee Je Informatie Deelt: Met bepaalde functies kan je informatie weergeven of delen met andere gebruikers. Je kan bijvoorbeeld ChatGPT-gesprekken delen met andere gebruikers via gedeelde links of informatie verzenden naar toepassingen van derde partijen via aangepaste acties voor GPT's.

5. Bewaren

We bewaren je Persoonsgegevens alleen zo lang als we nodig hebben om onze Dienst aan je te leveren, of voor andere gerechtvaardigde zakelijke doeleinden zoals het oplossen van geschillen, veiligheids- en beveiligingsredenen, of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hoe lang we Persoonsgegevens bewaren, hangt af van een aantal factoren, zoals:

 • Ons doel voor het verwerken van de gegevens (zoals of we de gegevens moeten bewaren om onze Diensten te kunnen leveren);

 • De hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens;

 • Het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van de gegevens;

 • Alle wettelijke vereisten waaraan we onderworpen zijn.

In sommige gevallen is de lengte van de tijd dat we gegevens bewaren afhankelijk van je instellingen. De data controls van ChatGPT bieden je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de chatgeschiedenis uit te schakelen. Als je de chatgeschiedenis uitschakelt, verschijnt het gesprek niet in je geschiedenis en verwijderen we nieuwe gesprekken permanent na 30 dagen en bekijken we ze alleen wanneer dat nodig is om misbruik te controleren en te onderzoeken. Meer informatie over data controls vind je hier(opens in a new window).

6. Je rechten

Je hebt de volgende wettelijke rechten met betrekking tot je Persoonsgegevens:

 • Inzage van je Persoonsgegevens en informatie over hoe deze worden verwerkt.

 • Verwijderen van je Persoonsgegevens uit onze bestanden.

 • Rectificatie of bijwerken van je Persoonsgegevens.

 • Overdragen van je Persoonsgegevens aan een derde (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

 • Beperken hoe we je Persoonsgegevens verwerken.

 • Intrekken van je toestemming op elk moment - als we ons baseren op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking. 

 • Een klacht indienen bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming (zie hieronder). 

Je hebt de volgende rechten om bezwaar te maken:

 • Te allen tijde bezwaar maken tegen onze verwerking van je Persoonsgegevens voor direct marketing. 

 • Bezwaar maken tegen de manier waarop wij je Persoonsgegevens verwerken wanneer onze verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.

Je kan sommige van deze rechten uitoefenen via je OpenAI account. Als je je rechten niet kan uitoefenen via je account, dien dan je verzoek in via privacy.openai.com of stuur het naar dsar@openai.com.

Houd er rekening mee dat deze rechten beperkt kunnen zijn, bijvoorbeeld als het inwilligen van je verzoek Persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of als je ons vraagt om informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of die we vanwege dwingende gerechtvaardigde belangen moeten bewaren.

We hopen dat we je vragen of zorgen kunnen beantwoorden. Als je onopgeloste klachten hebt over ons of onze Functionaris voor Gegevensbescherming, kan je contact opnemen met de Irish Data Protection Commissioner(opens in a new window) als onze leidende toezichthoudende autoriteit, of met je lokale toezichthoudende autoriteit(opens in a new window). Voor onopgeloste klachten met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk kan je contact opnemen met de Information Commissioner's Office(opens in a new window) en voor Zwitserland met de Federal Data Protection and Information Commissioner(opens in a new window).   

Een opmerking over nauwkeurigheid: Diensten zoals ChatGPT genereren antwoorden door het verzoek van een gebruiker te lezen en, als antwoord, de woorden te voorspellen die waarschijnlijk als volgende zullen verschijnen. In sommige gevallen zijn de woorden die waarschijnlijk als volgende zullen verschijnen niet de meest feitelijk accurate. Om deze reden moet je niet vertrouwen op de feitelijke juistheid van de output van onze modellen. Als je merkt dat ChatGPT output feitelijk onjuiste informatie over jou bevat en je wilt dat wij de onjuistheid corrigeren, kan je een correctieverzoek indienen bij dsar@openai.com. Gezien de technische complexiteit van de werking van onze modellen, is het mogelijk dat we de onnauwkeurigheid niet in alle gevallen kunnen corrigeren. In dat geval kun je ons verzoeken je Persoonsgegevens uit de output van ChatGPT te verwijderen door dit formulier(opens in a new window) in te vullen.

Raadpleeg deze verklaring(opens in a new window) voor informatie over hoe je je rechten kan uitoefenen met betrekking tot gegevens die we van internet hebben verzameld om onze modellen te trainen.

7. Kinderen

Onze Diensten zijn niet gericht op of bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.  We verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als je reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 Persoonsgegevens heeft verstrekt aan OpenAI via de Diensten, stuur dan een e-mail naar privacy@openai.com. We zullen elke melding onderzoeken en, indien van toepassing, de Persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen. Gebruikers jonger dan 18 moeten toestemming hebben van hun ouder of voogd om onze Diensten te gebruiken.

8. Rechtsgronden voor verwerking

Wanneer wij je Persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, baseren wij ons op de volgende rechtsgronden:

Doel van de verwerking

Type verwerkte Persoonsgegevens, afhankelijk van de verwerkingsactiviteit:

Rechtsgrond, afhankelijk van de verwerkingsactiviteit:

Onze Diensten leveren en onderhouden

Account InformatieUser ContentCommunicatie InformatieAndere Informatie Die Je VerstrektLoggegevensGebruiksgegevensApparaat InformatieCookies en Vergelijkbare Technologieën

Indien dit nodig is om een overeenkomst met je uit te voeren, zoals het verwerken van de aanwijzingen van een gebruiker om een antwoord te geven.

Om onze Diensten en nieuwe functies te verbeteren en te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren

Account Informatie User ContentCommunicatie Informatie Andere Informatie Die Je VerstrektGegevens die we ontvangen van andere bronnenLoggegevensGebruiksgegevensApparaat Informatie Cookies en Vergelijkbare TechnologieënKijk hier voor meer specifieke informatie over de gegevens die worden gebruikt om onze modellen te trainen.

Waar nodig voor onze gerechtvaardigde belangen en die van derde partijen en de bredere samenleving, inclusief bij het ontwikkelen, verbeteren of promoten van onze Diensten, zoals wanneer we onze modellen trainen en verbeteren. Kijk hier voor meer informatie.

Om met je te communiceren, inclusief om je informatie of marketing over onze diensten en evenementen te sturen

Account InformatieCommunicatie Informatie Sociale Media InformatieAndere Informatie Die Je VerstrektLoggegevensGebruiksgegevensApparaat Informatie Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Waar nodig om een overeenkomst met je uit te voeren, zoals het verwerken van je contactinformatie om je een technische aankondiging over de Diensten te sturen. Je toestemming wanneer we daarom vragen om je Persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doel dat we aan je meedelen, zoals het verwerken van je contactinformatie om je bepaalde vormen van marketingcommunicatie toe te sturen.

Om fraude, criminele activiteiten of misbruik van onze Diensten te voorkomen en om de veiligheid van onze systemen en Diensten te beschermen

Account Informatie User ContentCommunicatie Informatie Sociale Media InformatieAndere Informatie Die Je VerstrektGegevens die we ontvangen van andere bronnenLoggegevensGebruiksgegevensApparaat Informatie Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Wanneer we niet onder een specifieke wettelijke verplichting vallen, wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en die van derde partijen, inclusief het beschermen van onze Diensten tegen misbruik, fraude of beveiligingsrisico's, zoals het verwerken van gegevens van beveiligingspartners om bescherming te bieden tegen fraude, misbruik en beveiligingsrisico's in onze Diensten.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van onze gebruikers, ons, onze gelieerde ondernemingen of derde partijen te beschermen

Account Informatie User ContentCommunicatie Informatie Sociale Media InformatieAndere Informatie Die Je VerstrektGegevens die we ontvangen van andere bronnenLoggegevensGebruiksgegevensApparaat Informatie Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bewaren van transactiegegevens om te voldoen aan verplichtingen met betrekking tot het bijhouden van gegevens.Wanneer we niet onder een specifieke wettelijke verplichting vallen, wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en die van derde partijen en de bredere samenleving, inclusief voor het beschermen van de rechten, veiligheid en eigendommen van ons of onze gelieerde ondernemingen, gebruikers of derde partijen, zoals het analyseren van loggegevens om fraude en misbruik in onze Diensten te identificeren.

9. Doorgifte van gegevens

Wij geven je Persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de EER, Zwitserland en het VK voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als je gevestigd bent in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en je Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land, biedt dat derde land mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als je thuisland. Wij geven Persoonsgegevens echter door in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor de doorgifte van je Persoonsgegevens naar landen buiten de EER, Zwitserland of het VK vertrouwen wij op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor bepaalde landen en voor andere rechtsgebieden vertrouwen wij op de Standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en eventuele toepasselijke addenda per land. Voor meer informatie over of het aanvragen van een kopie van de passende waarborgen die we hanteren, kan je contact met ons opnemen via privacy@openai.com. 

Door onze Diensten te gebruiken, begrijp en erken je dat je Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in onze faciliteiten en servers in de Verenigde Staten en kunnen worden doorgegeven aan onze serviceproviders en gelieerde ondernemingen in andere rechtsgebieden.

10. Wijzigingen aan het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we dat doen, zullen we een bijgewerkte versie op deze pagina plaatsen, tenzij een ander type kennisgeving vereist is door de toepasselijke wetgeving.

11. Contact met ons opnemen

Neem contact op met support(opens in a new window) als je vragen of opmerkingen hebt die nog niet in dit Privacybeleid zijn geadresseerd. Je kan ons ook schrijven op privacy@openai.com of op het bovenstaande adres onder Sectie 1 (Verwerkingsverantwoordelijke).

Je kan contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op dpo@openai.com voor zaken die betrekking hebben op de verwerking van Persoonsgegevens.