Zaktualizowano14 listopada 2023 r

Data wejścia w życie: 14 grudnia 2023 r. (poprzednia wersja)

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie, jeśli jesteś osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeśli mieszkasz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Szwajcarią lub Wielką Brytanią, niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Ciebie. 

Dziękujemy za korzystanie z OpenAI!

Niniejsze Warunki użytkowania ("Warunki") mają zastosowanie do korzystania z ChatGPT, DAL E i innych usług Open AI przeznaczonych dla osób wraz ze wszelkimi powiązanymi aplikacjami, technologiami i stronami internetowymi ("Usługi"), w tym do osobistego, niekomercyjnego użytkowania naszych Usług przez konsumentów. Gdy potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki lub gdy w inny sposób korzystasz z Usług, zawierasz z nami umowę. 

Nasze Warunki biznesowe regulują korzystanie z ChatGPT Enterprise, naszych interfejsów API i innych naszych usług dla firm i programistów. 

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Chociaż nie stanowi ona części niniejszych Warunków, jest to ważny dokument, z którym należy się zapoznać.

Kim jesteśmy

OpenAI to firma zajmująca się badaniami i wdrażaniem sztucznej inteligencji. Naszą misją jest zapewnienie, że ogólna sztuczna inteligencja przyniesie korzyści całej ludzkości. Więcej informacji na temat OpenAI można znaleźć na stronie https://openai.com/about

W zależności od kraju zamieszkania użytkownika nasze Usługi będą świadczone przez:

 • OpenAI Ireland Ltd, spółka zarejestrowana w Republice Irlandii z siedzibą pod adresem 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Irlandia, numer spółki 737350, jeśli mieszkasz w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii. 
 • OpenAI, L.L.C., spółka zarejestrowana w stanie Delaware z siedzibą pod adresem 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornia 94110, Stany Zjednoczone, numer spółki 7063675, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowe warunki dotyczące poszczególnych Usług

W zależności od konkretnej Usługi lub funkcji, z których korzystasz, do korzystania z naszych Usług mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i zasady dotyczące danej Usługi. Kluczowe z nich, o których należy pamiętać i które stanowią część niniejszych Warunków, są opisane poniżej: 

Rejestracja i dostęp

Minimalny wiek. Musisz mieć co najmniej 13 lat lub minimalny wiek wymagany w Twoim kraju, aby wyrazić zgodę na korzystanie z Usług. Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług i poprosić ich o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami razem z Tobą. 

Rejestracja. Musisz podać dokładne i kompletne informacje, aby zarejestrować konto w celu korzystania z naszych Usług. Nie wolno Ci udostępniać swoich danych logowania ani udostępniać swojego konta nikomu innemu i ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na Twoim koncie. Jeśli utworzysz konto lub korzystasz z Usług w imieniu innej osoby lub podmiotu, musisz mieć upoważnienie do zaakceptowania niniejszych Warunków w ich imieniu.

Korzystanie z naszych Usług

Dozwolone działania. Pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków, możesz uzyskać dostęp do naszych Usług i korzystać z nich. Korzystając z naszych Usług, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, a także warunków i zasad dotyczących poszczególnych Usług wymienionych powyżej.

Zabronione działania. Nie możesz korzystać z naszych Usług do celów nielegalnych, szkodliwych lub obraźliwych. Na przykład zabrania się:

 • Korzystania z naszych Usług w sposób, który narusza, przywłaszcza lub łamie czyjeś prawa.
 • Modyfikowania, kopiowania, leasingowania, sprzedawania lub rozpowszechniania jakichkolwiek naszych Usług.
 • Podejmowania prób lub pomagania komukolwiek w inżynierii wstecznej, dekompilacji lub odkryciu kodu źródłowego lub komponentów bazowych naszych Usług, w tym naszych modeli, algorytmów lub systemów (z wyjątkiem zakresu, w jakim to ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo).
 • Ekstrakcji danych lub Danych Wyjściowych (zdefiniowanych poniżej) automatycznie lub za pomocą oprogramowania.
 • Twierdzenia, że Dane Wyjściowe zostały wytworzone przez człowieka, gdy tak nie było.
 • Ingerowania w lub zakłócania naszych Usług, w tym obchodzenia jakichkolwiek limitów lub restrykcji lub omijania jakichkolwiek środków ochronnych lub środków bezpieczeństwa, które stosujemy w naszych Usługach.
 • Używania danych Wyjściowych do opracowywania modeli, które stanowią konkurencję dla OpenAI.

Oprogramowanie. Nasze Usługi mogą umożliwiać pobieranie oprogramowania, takiego jak aplikacje mobilne, które może być aktualizowane automatycznie, aby zapewnić korzystanie z najnowszej wersji. Nasze oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source, które podlega własnym licencjom, które udostępniliśmy użytkownikowi.

Domeny korporacyjne. Jeśli utworzysz konto przy użyciu adresu e-mail należącego do organizacji (na przykład Twojego pracodawcy), konto to może zostać dodane do zarejestrowanego u nas konta firmowego organizacji, w którym to przypadku powiadomimy Cię, abyś mógł ułatwić przeniesienie Twojego konta (chyba że Twoja organizacja powiadomiła Cię już, że może monitorować Twoje konto i mieć do niego dostęp). Po przeniesieniu konta administrator organizacji będzie mógł kontrolować Twoje konto, w tym uzyskiwać dostęp do Treści (zdefiniowanych poniżej) oraz ograniczać lub usuwać Twój dostęp do konta. 

Usługi Podmiotów Trzecich. Nasze Usługi mogą zawierać oprogramowanie, produkty lub usługi podmiotów trzecich ("Usługi Podmiotów Trzecich") zaś niektóre części naszych Usług, jak funkcja przeglądania, mogą zawierać dane wyjściowe z takich usług ("Dane Wyjściowe Podmiotów Trzecich"). Usługi Podmiotów Trzecich oraz Dane Wyjściowe Podmiotów Trzecich, podlegają własnym warunkom użytkowania, a my nie ponosimy za nie odpowiedzialności. 

Informacje zwrotne. Doceniamy Twoją opinię na temat naszych Usług, ale zgadzasz się, abyśmy wykorzystywali ją do świadczenia, utrzymywania, rozwijania i ulepszania naszych Usług, bez wynagrodzenia dla Ciebie.

Treści

Nasze prawa własności intelektualnej

My i nasze podmioty powiązane posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach. Możesz używać naszej nazwy i logo wyłącznie zgodnie z naszymi Wytycznymi dotyczącymi marki.

Konta płatne

Płatne subskrypcje. Niektóre z naszych Usług umożliwiają zakup płatnych subskrypcji w celu korzystania z ulepszonych funkcji i funkcjonalności ("Korzyści"). Dokładny charakter Korzyści różni się w zależności od Usługi i zostanie Ci jasno przedstawiony przed zakupem. Płatną subskrypcją możesz zarządzać w ustawieniach konta. 

Opłaty:  Wszystkie opłaty, w tym opłaty subskrypcyjne, zostaną Ci jasno przedstawione przed zakupem. 

Rozliczenia. Jeśli zarejestrujesz się w płatnej subskrypcji lub kupisz jakiekolwiek Usługi, podasz pełne i dokładne informacje rozliczeniowe, w tym prawidłową metodę płatności. W przypadku płatnych subskrypcji będziemy Cię automatycznie obciążać za pomocą podanej przez Ciebie metody płatności za każde uzgodnione okresowe odnowienie, do momentu Twojej rezygnacji. Jeśli płatność nie może zostać zrealizowana, możemy obniżyć wersję Twojego konta lub zawiesić dostęp do naszych Usług do czasu otrzymania płatności. 

Kredyty do wykorzystania w Usługach. Możesz zapłacić za niektóre Usługi z góry, kupując kredyty do wykorzystania w usługach. Wszystkie kredyty do wykorzystania w usługach podlegają naszym warunkom dotyczącym kredytów do wykorzystania w usługach.

Okres na Odstąpienie od Umowy. Masz prawo anulować zakup i zażądać zwrotu pieniędzy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu ("Okres na Odstąpienie od Umowy"). Zwrot obejmie odpowiednią opłatę subskrypcyjną proporcjonalną do daty złożenia wniosku o anulowanie do końca odpowiedniego opłaconego okresu subskrypcji. Aby anulować i poprosić o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z Działem Wsparcia lub wypełnij i wyślij nam wzór formularza odstąpienia od umowy, lub alternatywnie możesz wypełnić wzór formularza odstąpienia od umowy, jak opisano w sekcji Rozwiązanie i zawieszenie poniżej.

Anulowanie. Po upływie Okresu na Odstąpienie od Umowy możesz anulować płatną subskrypcję w dowolnym momencie, aktualizując ustawienia konta. Po anulowaniu płatnej subskrypcji nie zostanie naliczona opłata. Będziesz mieć dostęp do Korzyści do końca opłaconego okresu subskrypcji, w którym to momencie anulowanie stanie się skuteczne. O ile nie określimy inaczej, nie otrzymasz zwrotu kosztów ani kredytu do wykorzystania w usługach za okres pomiędzy dniem anulowania a ostatnim dniem opłaconego okresu subskrypcji.

Zmiany. Od czasu do czasu możemy zmieniać nasze ceny. Jeśli podniesiemy ceny subskrypcji, powiadomimy Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, a każda podwyżka ceny wejdzie w życie przy następnym odnowieniu, aby możliwe było anulowanie, jeśli nie zgodzisz się na podwyżkę ceny.

Rozwiązanie i zawieszenie

Twoje prawa. Może zaprzestać korzystania z naszych Usług i zakończyć współpracę z OpenAI w dowolnym momencie, po prostu zamykając swoje konto i zaprzestając korzystania z Usług. Instrukcje, jak to zrobić, są dostępne tutaj

Prawo konsumenta EOG do odstąpienia od umowy. Jeśli jesteś konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terenie EOG, możesz zamknąć swoje konto i odstąpić od niniejszych Warunków w ciągu 14 dni od ich zaakceptowania, kontaktując się z Działem Wsparcia lub wypełniając i wysyłając nam wzór formularza odstąpienia od umowy.

Prawa OpenAI. Możemy podjąć działania w celu zawieszenia lub zakończenia dostępu do naszych Usług lub zamknięcia konta, jeśli stwierdzimy, działając rozsądnie i obiektywnie, że:

 • Użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub nasze Zasady użytkowania.
 • Musimy to zrobić, aby zachować zgodność z prawem.
 • Korzystanie przez Ciebie z naszych Usług może spowodować ryzyko lub szkodę dla OpenAI, naszych użytkowników lub kogokolwiek innego.
 • Twoje konto jest nieaktywne od ponad roku i nie posiadasz płatnego konta. 


Zawiadomienie. Jeśli zamkniemy Twoje konto, dołożymy rozsądnych starań, żeby powiadomić Cię z wyprzedzeniem, aby mógł eksportować swoje Treści lub dane z Usług, chyba że takie działanie nie jest dla nas właściwe, mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że dalszy dostęp do Twojego konta spowoduje szkody dla OpenAI lub kogokolwiek innego, lub jest to prawnie zabronione.

Odwołania. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało zawieszone lub zamknięte przez pomyłkę, możesz złożyć do nas odwołanie, kontaktując się z Działem Wsparcia.

Nasze zobowiązania wobec Ciebie

W jaki sposób świadczymy Usługi. Zobowiązujemy się do świadczenia Usług z należytą starannością i umiejętnościami oraz do działania z profesjonalną starannością. Nie obiecujemy oferować Usług na zawsze lub w ich obecnej formie przez określony czas. 

Odpowiedzialność. Pod warunkiem, że działaliśmy z profesjonalną starannością, nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody przez nas wyrządzone, chyba że:

 • zostały spowodowane naruszeniem przez nas niniejszych Warunków lub
 • były rozsądnie możliwe do przewidzenia w momencie przystępowania do niniejszych Warunków.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą. Nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie w żaden sposób, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Nadal przysługuje Ci pełna ochrona wynikająca z przepisów prawa, które Cię dotyczą.

Prawa ustawowe. Przysługują Ci określone prawa ustawowe, które nie mogą zostać ograniczone lub wyłączone przez umowę taką, jak niniejsze Warunki lub do których jesteś uprawniony zgodnie z prawem, na przykład z tytułu bycia konsumentem. Niniejsze Warunki w żaden sposób nie mają na celu wpływu na te prawa ani ich ograniczenia.

Gwarancja konsumencka EOG. Jeśli jesteś konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terenie EOG, prawo konsumenckie obowiązujące w EOG zapewnia Ci gwarancję prawną obejmującą Usługi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gwarancji prawnej, skontaktuj się z Działem Wsparcia.

Rozwiązywanie sporów

Zastrzeżenia. W przypadku sporu, chcielibyśmy najpierw zrozumieć i spróbować odpowiedzieć na Twoje zastrzeżenia przed podjęciem jakichkolwiek formalnych działań prawnych. Aby podzielić się swoimi zastrzeżeniami, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza.

Sąd. Jeśli nie uda nam się zakończyć sporu, każda ze stron – zarówno Ty, jak i my - może zwrócić się do lokalnych sądów.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w EOG. Jeśli masz miejsce zamieszkania na terenie EOG, możesz również zgłosić spór do organu alternatywnego rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) Komisji Europejskiej, do której możesz uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Skargi dotyczące praw autorskich

Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, wyślij powiadomienie na poniższy adres lub wypełnij ten formularz. Możemy usunąć lub ograniczyć dostęp do Treści, którym zarzuca się naruszenie praw, a także zamknąć konta osób dopuszczających się powtarzających się naruszeń.

OpenAI, L.L.C.
3180 18th St
San Francisco, Kalifornia 94110
Do wiadomości: General Counsel / Copyright Agent

Pisemne roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich muszą zawierać następujące informacje:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 • Opis utworu chronionego prawem autorskim, którego Twoim zdaniem dotyczy naruszenie;
 • Opis miejsca, w którym na naszej stronie znajduje się materiał, któremu zarzuca się naruszenie, abyśmy mogli go znaleźć;
 • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • Oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
 • Oświadczenie, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Ogólne warunki

Cesja. Nie możesz dokonywać cesji ani przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Możemy dokonać cesji lub przenieść nasze prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolny podmiot powiązany lub zależny lub dowolnego następcę prawnego w interesie dowolnej firmy związanej z naszymi Usługami. W takim przypadku nie będzie to miało wpływu na żadne prawa, które przysługują Ci jako konsumentowi. W razie niezadowolenia masz prawo zakończyć współpracę z OpenAI i zaprzestać korzystania z naszych Usług w dowolnym momencie.

Zmiany niniejszych Warunków lub naszych Usług. Nieustannie pracujemy nad rozwojem i ulepszaniem naszych Usług. Od czasu do czasu możemy odpowiednio aktualizować niniejsze Warunki lub nasze Usługi. Na przykład możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach lub Usługach z następujących powodów:

 • Zmiany w prawie lub wymogach regulacyjnych.
 • Względy bezpieczeństwa lub ochrony.
 • Okoliczności pozostające poza naszą rozsądną kontrolą.
 • Zmiany, które wprowadzamy w zwykłym toku rozwoju naszych Usług.
 • Aby dostosować się do nowych technologii.


Powiadomimy Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o zmianach, które mogą w sposób istotny wpłynąć na Ciebie niekorzystnie oraz o dacie ich wejścia w życie za pośrednictwem poczty e-mail lub powiadomienia wewnątrz produktu. Wszelkie zmiany będą miały zastosowanie tylko do naszych relacji w przyszłości. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, musisz zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Opóźnienie w egzekwowaniu niniejszych Warunków. Jeśli dowolna ze stron – my lub Ty - opóźni egzekwowanie postanowień niniejszych Warunków, każda ze stron – my lub Ty - może je egzekwować w późniejszym okresie i nie uniemożliwi to żadnej ze stron podjęcia kroków przeciwko drugiej stronie w późniejszym terminie. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszych Warunków.

Kontrola handlu. Jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów handlowych, w tym sankcji i przepisów dotyczących kontroli eksportu. Nasze Usługi nie mogą być wykorzystywane na terytorium lub na rzecz, ani eksportowane lub re-eksportowane (i) do jakiegokolwiek kraju lub terytorium objętego embargiem przez Stany Zjednoczone lub (ii) do jakiekolwiek osoby lub podmiotu, z którym transakcje są zabronione lub ograniczone na mocy obowiązujących przepisów handlowych. Nasze Usługi nie mogą być używane do celów końcowego wykorzystania, które jest zabronione przez obowiązujące przepisy handlowe, a Dane Wejściowe użytkownika nie mogą zawierać materiałów lub informacji, które wymagają licencji rządowej na udostępnienie lub eksport. 

Prawo właściwe. Niniejsze Warunki podlegają prawu obowiązującemu w miejscu zamieszkania użytkownika.

Dodatek dotyczący korzystania z Usług w celach biznesowych

Użytek komercyjny i biznesowy. Jeśli korzystasz z naszych Usług do celów komercyjnych lub biznesowych, zastosowanie mają poniższe warunki. W przypadku sprzeczności między niniejszym Dodatkiem dotyczącym korzystania z Usług w celach biznesowych a pozostałymi postanowieniami niniejszych Warunków, pierwszeństwo ma niniejszy Dodatek.

Ograniczenie odpowiedzialności. ANI MY, ANI ŻADEN Z NASZYCH PODMIOTÓW POWIĄZANYCH LUB LICENCJODAWCÓW NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE ANI ZA ŻADNE ODSZODOWANIA O CHARAKTERZE KARNYM, W TYM ZA SZKODY Z TYTUŁU UTRATY KORZYŚCI, WARTOŚCI FIRMY, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DANYCH LUB INNE STRATY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE PRZEKROCZY WYŻSZEJ Z KWOT: KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGĘ, KTÓRA STAŁA SIĘ PODSTAWĄ ROSZCZENIA, W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB STU DOLARÓW (100 USD). OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SEKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Niektóre kraje i stany nie zezwalają na zrzeczenie się niektórych gwarancji lub ograniczenie niektórych odszkodowań, zatem niektóre lub wszystkie powyższe warunki mogą nie mieć do Ciebie zastosowania oraz mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa. W takim przypadku niniejsze Warunki ograniczają naszą odpowiedzialność jedynie do maksymalnego zakresu dopuszczalnego w kraju zamieszkania użytkownika.

PODMIOTY POWIĄŻANE, DOSTAWCY, LICENCJODAWCY I DYSTRYBUTORZY OPENAI SĄ ZAMIERZONYMI BENEFICJENTAMI NINIEJSZEGO DODATKU BĘDĄCYMI OSOBAMI TRZECIMI.

Zwolnienie z odpowiedzialności. Jeśli jesteś firmą lub organizacją, w zakresie dozwolonym przez prawo zabezpieczysz i zwolnisz z odpowiedzialności nas, nasze podmioty powiązane i nasz personel z tytułu wszelkich kosztów, strat, zobowiązań oraz wydatków (włączając w to koszty obsługi prawnej) z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z lub związanym z korzystaniem przez Ciebie z Usług i Treści lub jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków.

Prawo właściwe (użytek biznesowy). Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych lub stanowych w San Francisco w Kalifornii.