Polityka prywatności

Aktualizacja15 grudnia 2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie, jeśli mieszkasz na terenie w Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeśli mieszkasz poza EOG, Szwajcarią lub Wielką Brytanią, obowiązuje Cię niniejsza wersja naszej Polityki Prywatności.

W OpenAI szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszelkich informacji, które uzyskujemy od Ciebie lub na Twój temat. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze działania podejmowane w odniesieniu do Danych Osobowych, które otrzymujemy od Ciebie lub na Twój temat podczas gdy korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji i usług (zwanych łącznie "Usługami"). 

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do treści, które przetwarzamy w imieniu klientów naszych ofert biznesowych, takich jak nasze API. Wykorzystywanie przez nas tych danych jest regulowane umowami z klientami obejmującymi dostęp do tych ofert i korzystanie z nich.

Aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane treningowe w celu opracowywania naszych modeli językowych zasilających ChatGPT i inne Usługi, oraz o Twoich wyborach w odniesieniu do tych informacji, zapoznaj się z niniejszym komunikatem.

1. Administrator danych

Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, OpenAI Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Irlandia, jest administratorem danych i odpowiada za przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, OpenAI OpCo, LLC, z siedzibą pod adresem 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornia 94110, Stany Zjednoczone, jest administratorem danych i odpowiada za przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Gromadzone przez nas Dane Osobowe

Gromadzimy Dane Osobowe dotyczące Ciebie ("Dane Osobowe") w sposób opisany poniżej:

Podawane przez Ciebie Dane Osobowe: Gromadzimy następujące Dane Osobowe, gdy tworzysz konto lub komunikujesz się z nami.

 • Informacje o Koncie: Gdy tworzysz u nas konto, gromadzimy informacje związane z tym kontem, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane uwierzytelniające konto, dane karty płatniczej i historię transakcji (łącznie "Informacje o Koncie").
 • Treści Użytkownika: Gdy korzystasz z naszych Usług, gromadzimy Dane Osobowe zawarte w danych wejściowych, przesyłanych plikach lub informacjach zwrotnych wprowadzonych przez Ciebie do naszych Usług ("Treści"). 
 • Informacje Komunikacyjne: Jeśli komunikujesz się z nami, gromadzimy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz treść wysyłanych przez Ciebie wiadomości (łącznie "Informacje Komunikacyjne").
 • Informacje z Mediów Społecznościowych: Posiadamy profile w serwisach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, Medium, X, YouTube i LinkedIn. Podczas Twojej interakcji z naszymi profilami w mediach społecznościowych gromadzimy Dane Osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać, takie jak dane kontaktowe (łącznie "Informacje z Mediów Społecznościowych"). Ponadto firmy hostujące nasze strony w mediach społecznościowych mogą dostarczać nam zbiorcze informacje i analizy dotyczące naszej aktywności w mediach społecznościowych.
 • Inne Informacje Podawane Przez Ciebie: Gromadzimy inne informacje, które możesz nam przekazać, na przykład gdy uczestniczysz w naszych wydarzeniach lub ankietach lub podajesz nam informacje w celu ustalenia wieku lub tożsamości (łącznie "Inne Informacje Podawane Przez Ciebie").

Dane Osobowe, które Otrzymujemy Automatycznie w Wyniku Korzystania Przez Ciebie z Usług: Gdy odwiedzasz, korzystasz lub wchodzisz w interakcję z Usługami, otrzymujemy następujące informacje ("Informacje Techniczne"):

 • Dane z Logów: Informacje, które Twoja przeglądarka lub urządzenie automatycznie wysyłają podczas korzystania z naszych Usług. Dane z Logów obejmują adres IP, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz informację o sposobie interakcji z naszymi Usługami.
 • Dane Dotyczące Korzystania: Możemy automatycznie gromadzić informacje na temat Twojego korzystania z Usług, takie jak informacje o rodzajach przeglądanych przez Ciebie treści lub treści, które Cię angażują, używanych funkcjach i podejmowanych przez Ciebie działaniach, a także Twoja strefa czasowa, kraj, daty i godziny dostępu, identyfikator i wersja przeglądarki internetowej, typ komputera lub urządzenia mobilnego oraz połączenie z komputerem.
 • Informacje o Urządzeniu: Obejmują nazwę urządzenia, system operacyjny, identyfikatory urządzenia i używaną przeglądarkę. Gromadzone informacje mogą zależeć od typu używanego urządzenia i jego ustawień.
 • Pliki Cookie i Podobne Technologie: Używamy plików cookie i podobnych technologii w celu obsługi i zarządzania naszymi Usługami oraz poprawy komfortu ich użytkowania. Szczegółowe informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Informacji o Plikach Cookie

Dane Osobowe Otrzymywane z Innych Źródeł: Gromadzimy informacje z innych źródeł, takich jak informacje publicznie dostępne w Internecie, w szczególności w celu opracowania modeli, które zasilają nasze Usługi. Otrzymujemy również informacje od naszych zaufanych partnerów, takich jak partnerzy ds. bezpieczeństwa w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa naszych Usług lub dostawcy usług marketingowych, którzy dostarczają nam informacji o potencjalnych klientach naszych usług biznesowych.

Więcej informacji na temat źródeł informacji wykorzystywanych do opracowywania naszych dużych modeli językowych można znaleźć w tym komunikacie.

3 . Jak wykorzystujemy Dane Osobowe

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać nasze Usługi;
 • Aby ulepszać i rozwijać nasze Usługi i nowe funkcje oraz prowadzić badania;
 • Aby komunikować się z Tobą, w tym wysyłać informację lub materiały marketingowe dotyczące naszych Usług i wydarzeń;
 • Aby zapobiegać oszustwom, działalności przestępczej lub nadużyciom naszych Usług oraz aby zapewnić ochronę bezpieczeństwa naszych systemów i Usług; oraz
 • Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność naszych użytkowników, nas, naszych podmiotów powiązanych lub osób trzecich.

Informacje Zbiorcze lub Zanonimizowane. Grupujemy lub pozbawiamy możliwości identyfikacji Dane Osobowe, aby nie można ich było już użyć do identyfikacji Ciebie i wykorzystujemy te informacje do analizowania skuteczności naszych Usług, ulepszania i dodawania funkcji do naszych Usług, prowadzenia badań i do innych podobnych celów. Ponadto od czasu do czasu możemy udostępniać lub publikować informacje zbiorcze, takie jak ogólne statystyki dotyczące użytkowników, stronom trzecim. Gromadzimy te informacje za pośrednictwem Usług, plików cookie i innych środków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać zanonimizowane informacje w formie anonimowej lub nieidentyfikowalnej i nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji informacji, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Jak wspomniano powyżej, wykorzystujemy Treści, które dostarczasz w celu ulepszania naszych Usług, na przykład w celu trenowania modeli, które zasilają nasze Usługi. Zapoznaj się z naszymi instrukcjami, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zrezygnować z wykorzystywania przez nas Twoich Treści do trenowania naszych modeli.

4. Ujawnianie danych osobowych

W pewnych okolicznościach możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe podmiotom takim jak:

 • Sprzedawcy i Usługodawcy: Aby pomóc nam w zaspokajaniu potrzeb związanych z działalnością biznesową oraz w wykonywaniu określonych usług i funkcji, możemy ujawniać Dane Osobowe dostawcom i usługodawcom, w tym dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług obsługi klienta, usług w chmurze, usług dostarczania treści, usług magazynowania danych, usług wsparcia i monitorowania bezpieczeństwa, oprogramowania do komunikacji e-mail, usług analityki internetowej, dostawcom płatności i transakcji oraz innym dostawcom usług informatycznych. Zgodnie z naszymi instrukcjami podmioty te będą uzyskiwać dostęp do Danych Osobowych, przetwarzać je lub przechowywać wyłącznie w ramach wykonywania swoich obowiązków wobec nas.
 • Transfer Działalności Biznesowej: Jeśli jesteśmy zaangażowani w transakcje strategiczne, reorganizację, upadłość, zarząd przymusowy lub przeniesienie usług do innego dostawcy (łącznie "Transakcja"), Twoje Dane Osobowe i inne informacje mogą zostać ujawnione w procesie badania due diligence kontrahentom i innym osobom zaangażowanym w Transakcję i przekazane następcy lub podmiotowi powiązanemu w ramach tej Transakcji wraz z innymi aktywami.
 • Organy Rządowe lub Inne Strony Trzecie: Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe, w tym informacje o Twoich interakcjach z naszymi Usługami, organom rządowym, podmiotom z branży lub innym stronom trzecim zgodnie z prawem (i) jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku naszej dobrej wiary, że takie działanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, (ii) w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności, (iii) jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że doszło do naruszenia naszych warunków, zasad lub prawa; (iv) w celu wykrywania lub zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom; (v) w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych produktów, pracowników, użytkowników lub społeczeństwa, lub (vi) w celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną.
 • Podmioty Powiązane: Możemy ujawniać Dane Osobowe naszym podmiotom powiązanym, przez które należy rozumieć podmioty, które kontrolują, są kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą z OpenAI. Nasze podmioty powiązane mogą wykorzystywać udostępniane przez nas Dane Osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.   
 • Administratorzy Kont Biznesowych: Gdy dołączasz do ChatGPT Enterprise lub konta biznesowego, administrator tego konta może uzyskać dostęp do Twojego konta OpenAI i kontrolować je. Ponadto, jeśli utworzysz konto przy użyciu adresu e-mail należącego do swojego pracodawcy lub organizacji, możemy udostępnić informację, że posiadasz konto i określone informacje o koncie, takie jak adres e-mail, Twojemu pracodawcy lub organizacji, aby na przykład umożliwić dodanie Cię do ich konta biznesowego.

Inni Użytkownicy i Osoby Trzecie, Którym Udostępniasz Informacje: Niektóre funkcje umożliwiają wyświetlanie lub udostępnianie informacji innym użytkownikom. Na przykład, możesz udostępniać rozmowy ChatGPT innym użytkownikom za pośrednictwem udostępnionych linków lub wysyłać informacje do aplikacji innych firm za pośrednictwem akcji użytkownika dla GPT.

5. Przechowywanie

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia naszych Usług na Twoją rzecz lub do innych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak rozstrzyganie sporów, względy bezpieczeństwa lub wypełnianie naszych zobowiązań prawnych. Czas przechowywania Danych Osobowych zależy od szeregu czynników, takich jak:

 • Nasz cel przetwarzania danych (np. czy musimy zatrzymać dane w celu świadczenia naszych Usług);
 • Ilość, charakter i wrażliwość danych;
 • Potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych;
 • Wszelkie wymogi prawne, którym podlegamy.

W niektórych przypadkach czas przechowywania danych zależy od Twoich ustawień. Na przykład, kontrola danych ChatGPT oferuje możliwość wyłączenia historii czatu. Gdy historia czatu jest wyłączona, rozmowa nie pojawi się w Twojej historii, a my trwale usuniemy nowe rozmowy po 30 dniach i przejrzymy je tylko w razie potrzeby w celu monitorowania i badania nadużyć. Więcej informacji na temat kontroli danych można znaleźć tutaj.

6. Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich Danych Osobowych przysługują Ci następujące prawa ustawowe - prawo do:

 • Dostępu do Twoich Danych Osobowych i informacji dotyczących sposobu ich przetwarzania.
 • Usunięcia Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 • Sprostowania lub aktualizacji Twoich Danych Osobowych.
 • Przeniesienia Twoich Danych Osobowych do podmiotu trzeciego (prawo do przenoszenia danych).
 • Ograniczenia sposobu przetwarzania Twoich Danych Osobowych,
 • Wycofania zgody - w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, w dowolnym momencie. 
 • Złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych (patrz poniżej). 

Przysługują Ci następujące prawa do wniesienia sprzeciwu:

 • możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie, 
 • możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy.

Możesz skorzystać z niektórych z tych praw za pośrednictwem swojego konta OpenAI. Jeśli nie jesteś w stanie skorzystać z przysługujących Ci praw za pośrednictwem swojego konta, prosimy o złożenie wniosku za pośrednictwem strony privacy.openai.com lub wysłanie go na adres dsar@openai.com.

Należy pamiętać, że prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeśli spełnienie żądania spowodowałoby ujawnienie Danych Osobowych innej osoby lub jeśli zgłaszasz się do nas z prośbą o usunięcie informacji, których przechowywanie jest wymagane przez prawo lub przetwarzane w związku z ważnym uzasadnionym interesem.

Mamy nadzieję, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania lub wątpliwości. W przypadku jakichkolwiek nierozstrzygniętych skarg dotyczących nas lub naszego inspektora ochrony danych można skontaktować się z irlandzkim Komisarzem ds. ochrony danych (Data Protection Commissioner for Ireland) jako naszym głównym organem nadzorczym lub z Twoim lokalnym organem nadzorczym. W przypadku nierozstrzygniętych skarg dotyczących Wielkiej Brytanii możesz skontaktować się z Brytyjskim Urzędem Komisarza ds. Informacji (UK Information Commissioner), a w przypadku Szwajcarii – z Federalnym komisarzem ds. ochrony danych i informacji (Federal Data Protection and Information Commissioner).

Uwaga dotycząca dokładności: Usługi takie jak ChatGPT generują odpowiedzi, odczytując żądanie użytkownika i w odpowiedzi przewidując słowa, które najprawdopodobniej pojawią się w następnej kolejności. W niektórych przypadkach słowa, które najprawdopodobniej pojawią się w następnej kolejności, mogą nie być najdokładniejsze. Z tego powodu nie należy polegać na faktycznej dokładności danych wyjściowych z naszych modeli. Jeśli zauważysz, że dane wyjściowe ChatGPT zawierają niedokładne informacje na Twój temat i chciałbyś, abyśmy skorygowali tę niedokładność, możesz przesłać prośbę o korektę na adres dsar@openai.com. Biorąc pod uwagę złożoność techniczną działania naszych modeli, możemy nie być w stanie poprawić niedokładności w każdym przypadku. W takim przypadku możesz zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych z danych wyjściowych ChatGPT, wypełniając ten formularz.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania z Twoich praw w odniesieniu do danych, które zebraliśmy z Internetu w celu trenowania naszych modeli, zapoznaj się z tym powiadomieniem.

7. Dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane ani przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia.  Nie zbieramy świadomie Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko poniżej 13. roku życia przekazało OpenAI Dane Osobowe za pośrednictwem Usług, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@openai.com. Zbadamy każde zgłoszenie i, w stosownych przypadkach, usuniemy Dane Osobowe z naszych systemów. Użytkownicy poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z naszych Usług.

8. Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzając Twoje Dane Osobowe w celach opisanych powyżej, opieramy się na następujących podstawach prawnych:

Cel przetwarzania

Rodzaj przetwarzanych Danych Osobowych, w zależności od czynności przetwarzania: 

Podstawa prawna, w zależności od czynności procesowej:

Aby świadczyć i utrzymywać nasze Usługi

 • Informacje o Koncie
 • Treści Użytkownika
 • Informacje Komunikacyjne
 • Inne Informacje Podawane przez Ciebie
 • Dane z Logów
 • Dane Dotyczące Korzystania
 • Informacje o Urządzeniu
 • Pliki Cookie i Podobne Technologie

Gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą, np. przetwarzanie promptów użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi.

Aby ulepszać i rozwijać nasze Usługi i nowe funkcje oraz prowadzić badania

 • Informacje o Koncie
 • Treści Użytkownika
 • Informacje Komunikacyjne
 • Inne Informacje Podawane przez Ciebie
 • Dane z Logów
 • Dane Dotyczące Korzystania
 • Informacje o Urządzeniu
 • Pliki Cookie i Podobne Technologie

Więcej szczegółowych informacji na temat danych wykorzystywanych do trenowania naszych modeli można znaleźć tutaj.

Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy oraz interesy stron trzecich i ogółu społeczeństwa, w tym w celu rozwijania, ulepszania lub promowania naszych Usług, na przykład podczas trenowania i ulepszania naszych modeli. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Aby komunikować się z Tobą, w tym w celu wysyłania Ci informacji i materiałów marketingowych na temat naszych Usług i wydarzeń

 • Informacje o Koncie
 • Informacje Komunikacyjne
 • Informacje z Mediów Społecznościowych
 • Inne Informacje Podawane przez Ciebie
 • Dane z Logów
 • Dane Dotyczące Korzystania
 • Informacje o Urządzeniu
 • Pliki Cookie i Podobne Technologie

Tam, gdzie jest to konieczne do wykonania zawartej z Tobą umowy, np. przetwarzanie Twoich danych kontaktowych w celu przesłania komunikatu technicznego dotyczącego Usług. 

Twoja zgoda, gdy prosimy o nią w celu przetwarzania Twoich Danych Osobowych w określonym celu, o którym Cię informujemy, takim jak przetwarzanie Twoich danych kontaktowych w celu wysyłania określonych form komunikacji marketingowej.

Aby zapobiegać oszustwom, działalności przestępczej lub nadużyciom naszych Usług oraz chronić bezpieczeństwo naszych systemów i Usług

 • Informacje o Koncie
 • Treści Użytkownika
 • Informacje Komunikacyjne
 • Informacje z Mediów Społecznościowych
 • Inne Informacje Podawane przez Ciebie
 • Dane Osobowe Otrzymywane z Innych Źródeł
 • Dane z Logów
 • Dane Dotyczące Korzystania
 • Informacje o Urządzeniu
 • Pliki Cookie i Podobne Technologie

Gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego.

W przypadku, gdy nie ciąży na nas określony obowiązek prawny, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy i interesy stron trzecich, w tym w celu ochrony naszych Usług przed nadużyciami, oszustwami lub zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak przetwarzanie danych od partnerów ds. bezpieczeństwa w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami i zagrożeniami bezpieczeństwa w naszych Usługach.

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własności naszych użytkowników, nas, naszych podmiotów powiązanych lub jakiejkolwiek strony trzeciej

 • Informacje o Koncie
 • Treści Użytkownika
 • Informacje Komunikacyjne
 • Informacje z Mediów Społecznościowych
 • Inne Informacje Podawane przez Ciebie
 • Dane Osobowe Otrzymywane z Innych Źródeł
 • Dane z Logów
 • Dane Dotyczące Korzystania
 • Informacje o Urządzeniu
 • Pliki Cookie i Podobne Technologie

Gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak przechowywanie informacji o transakcjach w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji.

W przypadku, gdy nie ciąży na nas określony obowiązek prawny, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy oraz interesy stron trzecich i ogółu społeczeństwa, w tym w celu ochrony praw, bezpieczeństwa i własności naszej lub naszych podmiotów powiązanych, użytkowników lub stron trzecich, takich jak analiza danych z logów w celu identyfikacji oszustw i nadużyć w naszych Usługach.

9. Przekazywanie danych

Będziemy przekazywać Twoje Dane Osobowe odbiorcom spoza EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli masz miejsce zamieszkaniaw EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, a Twoje Dane Osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, kraj ten może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak Twój kraj macierzysty. Przekazujemy jednak Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W celu przekazania Twoich Danych Osobowych poza EOG, Szwajcarię lub Wielką Brytanię, polegamy na decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do niektórych krajów, a w przypadku innych jurysdykcji polegamy na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz wszelkich mających zastosowanie aneksach krajowych. Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać kopię odpowiednich stosowanych przez nas zabezpieczeń, prosimy o kontakt pod adresem privacy@openai.com.

Korzystając z naszych Usług, rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane w naszych obiektach i serwerach w Stanach Zjednoczonych i mogą być ujawniane naszym usługodawcom i podmiotom powiązanym w innych jurysdykcjach.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Gdy to zrobimy, opublikujemy zaktualizowaną wersję na tej stronie, chyba że obowiązujące prawo wymaga innego rodzaju powiadomienia.

11. Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, które nie zostały omówione w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia. Możesz również napisać do nas na adres privacy@openai.com lub adres podany powyżej w Sekcji 1 (Administrator danych).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo@openai.com.