Frissítve2023. november 14.

Hatályos: 2023. december 14. (előző változat)

A jelen Felhasználási Feltételek vonatkoznak Önre, ha az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban lakik. Ha az Európai Gazdasági Térségen, Svájcon vagy az Egyesült Királyságon kívül lakik, akkor ezek a Felhasználási Feltételek vonatkoznak Önre.

Köszönjük, hogy az OpenAI-t használja!

A jelen Felhasználási Feltételek ("Feltételek") vonatkoznak a ChatGPT, a DALL-E és az OpenAI egyéb, természetes személyeknek szánt szolgáltatásainak, illetve minden kapcsolódó szoftveralkalmazásnak, technológiának és webhelynek ("Szolgáltatások") az Ön által történő használatára, ideértve a Szolgáltatásaink fogyasztók által történő személyes, nem üzleti jellegű használatát. Ön szerződést köt velünk, amikor megerősíti, hogy elfogadja ezeket a Feltételeket, vagy amikor egyébként használja a Szolgáltatásokat.

Az Üzleti Feltételek szabályozzák a ChatGPT Enterprise, az API-aink és egyéb, cégeknek és fejlesztőknek szánt szolgáltatásaink használatát.

Az Adatvédelmi Szabályzatunk elmagyarázza, hogyan gyűjtünk és használunk fel személyes adatokat. Bár ez nem képezi részét a jelen Feltételeknek, ez egy fontos dokumentum, amit javaslunk elolvasni.

Kik vagyunk?

Az OpenAI egy MI-kutató és -hasznosító cég. Küldetésünk annak a biztosítása, hogy a mesterséges általános intelligencia az egész emberiség javát szolgálja. Az OpenAI-jal kapcsolatos további információkért, kérjük, látogassa meg a https://openai.com/about webhelyet.

A lakhelye szerinti országtól függően a Szolgáltatásainkat az alábbi cégek valamelyike nyújtja az Ön számára:

 • OpenAI Ireland Ltd, Ír Köztársaságban bejegyzett cég, amelynek székhelye: 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Írország, míg cégjegyzékszáma: 737350 - ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamelyik országában vagy Svájcban lakik.
 • OpenAI, L.L.C., Delaware állam törvényei szerint működő társaság, amelynek székhelye 3180 18th Street, San Francisco, California 94110, Egyesült Államok, és cégjegyzékszáma 7063675 - ha Ön az Egyesült Királyságban lakik.

További, szolgáltatás-specifikus feltételek

Az Ön által használt konkrét Szolgáltatástól vagy funkcióktól függően további, csak az adott Szolgáltatásra vonatkozó feltételek és szabályzatok vonatkozhatnak a Szolgáltatás Ön által történő használatára. Amiről kulcsfontosságú, hogy tudjon, és amelyek a jelen Feltételek részét képezik, az alábbiakban írjuk le:

Regisztráció és hozzáférés

Minimum életkor: Legalább 13 évesnek vagy az országa szerint megkövetelt életkorúnak kell lennie ahhoz, hogy hozzájárulhasson a Szolgáltatások használatához. Ha Ön még nem töltötte be a 18 évet, akkor a szülője vagy gyámja engedélyére van szüksége a Szolgáltatások használatához, és meg kell kérnie őket, hogy Önnel együtt olvassák el ezeket a Feltételeket.

Regisztráció: Ön köteles pontos és teljeskörű adatokat megadni ahhoz, hogy a Szolgáltatásaink használatát lehetővé tévő fiókot hozzon létre. A fiókja belépési adatait nem oszthatja meg mással, és a fiókját más számára nem teheti elérhetővé. Ön a felelős minden tevékenységért, ami a fiókjában történik. Ha másik magánszemély vagy szervezet nevében hoz létre fiókot vagy használja a Szolgáltatásokat, akkor jogosultnak kell lennie arra, hogy az ő nevükben elfogadja a jelen Feltételeket.

Szolgáltatásaink használata

Ön mit tehet meg? Ha Ön betartja a jelen Feltételeket, akkor hozzáférhet a Szolgáltatásainkhoz, és használhatja azokat. A Szolgáltatásaink használata során be kell tartania az összes alkalmazandó jogszabályt, valamint a fent felsorolt Szolgáltatás-specifikus feltételeket és szabályzatokat.

Mi az, amit Ön nem tehet meg? Ön nem használhatja a Szolgáltatásainkat semmilyen jogellenes, káros vagy visszaélés-szerű tevékenység folytatására. Így például tilosak az alábbiak:

 • A Szolgáltatásaink olyan módon történő használata, ami eltulajdonítja vagy sérti valaki más jogait.
 • A Szolgáltatásaink bármelyikének módosítása, másolása, bérbeadása, értékesítése vagy forgalmazása.
 • A Szolgáltatásaink forráskódjának vagy mögöttes összetevőinek (ideértve a modelljeinket, algoritmusainkat vagy rendszereinket is) visszafejtésével, visszafordításával vagy feltárásával megpróbálkozni, vagy mást segíteni abban (kivéve abban a mértékben, amennyiben az alkalmazandó jog ezt a korlátozást tiltja).
 • Az adat vagy Kimenet (lásd alább) automatikus vagy programozott kinyerése.
 • Annak kijelentése, hogy a Kimenetet ember állította elő, ha ez nem igaz.
 • A Szolgáltatásainkba történő beavatkozás vagy azok megzavarása, ideértve bármilyen korlátozás megkerülését, vagy bármilyen, a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos védelmi intézkedés vagy biztonsági kockázatcsökkentés kijátszását.
 • A Kimenet felhasználása az OpenAI-jal versengő modellek fejlesztésére.

Szoftver. Szolgáltatásaink lehetővé tehetik Önnek szoftverek, például mobilalkalmazások letöltését, amelyek automatikusan frissülhetnek, hogy Ön a legújabb verziót használja. Szoftvereink tartalmazhatnak olyan nyílt forráskódú szoftvereket, amelyekre saját licencek vonatkoznak, amelyeket mi bocsátunk az Ön rendelkezésére.

Vállalati tartományok. Ha egy szervezet (például a munkáltatója) tulajdonában lévő e-mail címet használva hoz létre fiókot, akkor ez a fiók hozzáadódhat a szervezet nálunk vezetett üzleti fiókjához, amely esetben értesítjük Önt, hogy Ön segíthessen a fiók átvitelének megkönnyítésében (kivéve, ha szervezete már értesítette, hogy megfigyelheti fiókját, és hozzáférhet hozzá). A fiók átadása után a szervezet rendszergazdája képes lesz ellenőrizni a fiókját, beleértve a Tartalomhoz (lásd alább) való hozzáférést, valamint az Ön fiókhoz való hozzáférésének korlátozását vagy megszüntetését.

Harmadik Fél Szolgáltatások. Szolgáltatásaink harmadik féltől származó szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat ("Harmadik Fél Szolgáltatások") tartalmazhatnak, és Szolgáltatásaink egyes részei, például a böngészés funkció, az ilyen szolgáltatásokból származó kimenetet ("Harmadik Fél Kimenet") tartalmazhatnak. A Harmadik Fél Szolgáltatásokra és a Harmadik Fél Kimenetekre azok saját feltételei vonatkoznak, és mi nem vagyunk felelősek értük.

Visszajelzés. Nagyra értékeljük a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzéseit, de Ön elfogadja, hogy azokat felhasználhatjuk Szolgáltatásaink nyújtására, karbantartására, fejlesztésére és javítására, anélkül, hogy Önt ezért díjazásban részesítenénk.

Tartalom

Az Ön Tartalma. Ön bemenetet adhat a Szolgáltatásokhoz ("Bemenet"), és a Bemenet alapján kimenetet kaphat a Szolgáltatásoktól ("Kimenet"). A Bemenet és a Kimenet együtt "Tartalom". Ön felelős a Tartalomért, beleértve annak biztosítását, hogy az nem sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy a jelen Feltételeket. Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik minden olyan joggal, felhasználási és egyéb engedéllyel, amely szükséges ahhoz, hogy a Bemenetet Szolgáltatásaink számára rendelkezésre bocsássa.

A Tartalom tulajdonjoga. Ön és az OpenAI között, és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, Ön (a) megtartja a Bemenethez fűződő tulajdonjogát, és (b) a Kimenet tulajdonosa. Mi ezennel átruházzuk Önre a Kimenethez fűződő minden jogunkat, jogcímünket és érdekeltségünket, ha van ilyen.

A Tartalom hasonlósága. Szolgáltatásaink és - általában a mesterséges intelligencia jellegéből adódóan - a Kimenet nem feltétlenül egyedi, és más felhasználók hasonló kimenetet kaphatnak Szolgáltatásainkból. Fenti átruházásunk nem terjed ki más felhasználók kimenetére és a Harmadik Fél Kimenetekre.

A Tartalom általunk történő felhasználása. Az Ön Tartalmát világszerte felhasználhatjuk Szolgáltatásaink nyújtása, karbantartása, fejlesztése és javítása, az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés, feltételeink és szabályzataink érvényesítése, valamint Szolgáltatásaink biztonságának megőrzése érdekében.

Tiltakozás. Ha nem szeretné, hogy az Ön Tartalmát modelljeink betanítására használjuk, lehetősége van ez ellen tiltakozni fiókja beállításainak frissítésével. További információt ebben a Súgóközpont cikkben találhat. Felhívjuk figyelmét, hogy ez bizonyos esetekben korlátozhatja Szolgáltatásaink azon képességét, hogy jobban megfeleljenek az Ön konkrét felhasználási esetének.

Pontosság. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás gyorsan fejlődő tudományterületek. Folyamatosan dolgozunk Szolgáltatásaink fejlesztésén, hogy azok pontosabbá, megbízhatóbbá, biztonságosabbá és előnyösebbé váljanak. Tekintettel a gépi tanulás valószínűségi jellegére, Szolgáltatásaink használata bizonyos helyzetekben olyan Kimenetet eredményezhet, amely nem tükrözi pontosan a valós embereket, helyeket vagy tényeket.

Szolgáltatásaink használatakor Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 • A Kimenet nem mindig lehet pontos. Nem támaszkodhat a Szolgáltatásainkból származó Kimenetre úgy, mint az igazság vagy a tényszerű információk kizárólagos forrására, vagy mint szakmai tanácsadás helyettesítőjére.
 • Önnek kell értékelnie a Kimenet pontosságát és megfelelőségét az Ön felhasználási esetéhez, beleértve adott esetben az emberi felülvizsgálatot is, mielőtt a Szolgáltatások Kimenetét felhasználja vagy megosztja.
 • Ön nem használhat fel személyekre vonatkozó Kimenetet olyan célra, amely jogi vagy lényeges hatással lehet az adott személyre, például hitelezési, oktatási, foglalkoztatási, lakhatási, biztosítási, jogi, orvosi vagy egyéb fontos döntések meghozatalára.
 • Szolgáltatásaink hiányos, helytelen vagy sértő Kimenetet szolgáltathatnak, amely nem az OpenAI nézeteit képviseli. Ha a Kimenet harmadik féltől származó termékekre vagy szolgáltatásokra hivatkozik, az nem jelenti, hogy a kérdéses harmadik fél az OpenAI-t támogatja, vagy az OpenAI-jal kapcsolatban áll.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogaink

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jog, jogcím és érdekeltség a Mi és kapcsolt vállalkozásaink tulajdonában van. Nevünket és logónkat csak a Márka Irányelveinkkel összhangban használhatja.

Fizetett fiókok

Fizetett előfizetések. Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy Ön fizetett előfizetéseket vásároljon, hogy a továbbfejlesztett funkciók előnyeit ("Előnyök") élvezhesse. Az Előnyök pontos jellege Szolgáltatásonként eltér, amelyekről Ön megvásárlás előtt tájékoztatást kap. Fizetett előfizetését fiókja beállításai között kezelheti.

Díjak: Minden díjról, beleértve az előfizetési díjakat is, a megvásárlás előtt tájékoztatást kap.

Számlázás. Ha Ön fizetett előfizetésre iratkozik fel, vagy bármilyen Szolgáltatást vásárol, teljes és pontos számlázási adatokat köteles megadni, beleértve egy érvényes fizetési módot is. Fizetett előfizetések esetén automatikusan megterheljük az Ön fizetési módját minden egyes, a megállapodás szerinti időszakos megújításkor, amíg azt Ön le nem mondja. Ha a fizetés nem teljesíthető, a fizetés beérkezéséig visszaminősíthetjük a fiókját, vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférését.

Szolgáltatási kreditek. Egyes Szolgáltatásokért előre fizethet szolgáltatási kreditek vásárlásával. Minden szolgáltatási kreditre a Szolgáltatási Kredit Feltételeink vonatkoznak.

Elállási Időszak. Ön jogosult az ok megjelölése nélkül a vásárlástól való elállásra és visszatérítés igénylésére a vásárlás dátumát követő 14 napon belül ("Elállási Időszak"). A visszatérítés a vonatkozó előfizetési díjra vonatkozik, az elállás napjától az Ön által kifizetett előfizetési időszak végéig terjedő időarányos időtartamra vetítve. Az elálláshoz és a visszatérítés igényléséhez kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, vagy töltse ki és küldje el nekünk az elállási nyilatkozatmintát, vagy kitöltheti az elállási nyilatkozatmintát az alábbiakban a Megszüntetés és felfüggesztés pontban leírtak szerint.

Lemondás. Az Elállási Időszakot követően bármikor lemondhatja fizetett előfizetését a fiókbeállításai frissítésével. A fizetett előfizetés lemondása után számláját nem fogjuk megterhelni. Ön továbbra is hozzáférhet az Előnyökhöz az Ön által kifizetett előfizetési időszak végéig, amely időpontban a lemondás hatályba lép. Hacsak másként nem rendelkezünk, nem kap visszatérítést vagy szolgáltatási kreditet a lemondás napja és az Ön által kifizetett előfizetési időszak utolsó napja közötti napokra.

Változások. Időről időre megváltoztathatjuk árainkat. Ha emeljük előfizetési díjunkat, legalább 30 nappal korábban értesítjük Önt, és minden áremelés csak a következő megújításkor lép hatályba annak érdekében, hogy az előfizetését lemondhassa, ha nem ért egyet az áremeléssel.

Megszüntetés és felfüggesztés

Az Ön jogai. Ön bármikor abbahagyhatja Szolgáltatásaink használatát és megszüntetheti az OpenAI-jal fennálló kapcsolatát, a fiókja bezárásával és a Szolgáltatások használatának abbahagyásával. Az erre vonatkozó utasításokat itt találja.

EGT-fogyasztókat megillető elállási jog. Ha Ön EGT-országbeli fogyasztó, akkor a jelen Feltételek elfogadásától számított 14 napon belül bezárhatja fiókját és elállhat a jelen Feltételektől, ha kapcsolatba lép az Ügyfélszolgálattal, vagy kitölti és elküldi nekünk az elállási nyilatkozatmintát.

Az OpenAI jogai. Intézkedéseket tehetünk a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésének felfüggesztése vagy megszüntetése, illetve fiókjának bezárása érdekében, ha észszerűen és objektíven eljárva úgy döntünk, hogy:

 • Ön megsértette a jelen Feltételeket vagy a Használati Szabályzatainkat.
 • A jogszabályoknak való megfelelés érdekében ezt meg kell tennünk.
 • Szolgáltatásaink Ön által történő használata kockázatot vagy kárt okozhat az OpenAI, felhasználóink vagy bárki más számára.
 • A fiókja több mint egy éve inaktív, és nem rendelkezik fizetett fiókkal.


Értesítés. Ha megszüntetjük a fiókját, észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy előzetesen értesítsük Önt annak érdekében, hogy Ön exportálhassa a Tartalmát vagy adatait a Szolgáltatásokból, kivéve, ha ez nem megfelelő számunkra, ha észszerűen úgy véljük, hogy a fiókjához való további hozzáférés kárt okozna az OpenAI-nak vagy bárki másnak, vagy ha ezt jogszabály tiltja számunkra.

Fellebbezés. Ha úgy véli, hogy tévedésből függesztettük fel vagy szüntettük meg fiókját, fellebbezést nyújthat be hozzánk, ha kapcsolatba lép az Ügyfélszolgálattal.

Kötelezettségvállalásaink Ön felé

Hogyan nyújtjuk a Szolgáltatásokat? Vállaljuk, hogy a Szolgáltatásokat észszerű szakértelemmel és gondossággal nyújtjuk Önnek, és szakmai gondossággal járunk el. Nem ígérjük, hogy a Szolgáltatásokat örökké vagy a jelenlegi formában meghatározott ideig fogjuk nyújtani.

Felelősség. Feltéve, hogy szakmai gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget az általunk okozott veszteségért vagy kárért, kivéve, ha:

 • azt a jelen Feltételek általunk történő megszegése okozta, vagy
 • észszerűen előre látható volt a jelen Feltételek megkötésének időpontjában.

Nem vállalunk felelősséget az észszerű ellenőrzési körünkön kívül eső események által okozott veszteségekért vagy károkért. Nem zárjuk ki vagy korlátozzuk felelősségünket Önnel szemben semmilyen módon, ha ez számunkra jogellenes lenne. Önt továbbra is teljes mértékben védik az Önre vonatkozó jogszabályok.

Törvényes jogok. Önnek vannak bizonyos törvényes jogai, amelyek nem korlátozhatók vagy zárhatók ki egy olyan szerződéssel, mint a jelen Feltételek, vagy amelyek Önt törvényesen megilletik, például azért, mert fogyasztónak minősül. A jelen Feltételek semmilyen módon nem érintik vagy korlátozzák ezeket a jogokat.

EGT-fogyasztókat megillető jótállás. Ha Ön EGT-országbeli fogyasztó, akkor az EGT fogyasztóvédelmi jogszabályai jótállást biztosítanak Önnek a Szolgáltatásokra vonatkozóan. Ha bármilyen kérdése van az Önt megillető jótállással kapcsolatban, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

Vitarendezés

Aggályok. Jogvita esetén először szeretnénk megérteni és megpróbálni kezelni az Ön aggályait, mielőtt bármilyen hivatalos jogi lépésre kerülne sor. Ha meg szeretné osztani velünk aggályait, ezen az űrlapon keresztül léphet kapcsolatba velünk.

Bíróság. Ha nem tudjuk megoldani jogvitánkat, Ön vagy mi az Ön lakhelye szerinti bírósághoz fordulhatunk.

EGT-fogyasztókat megillető alternatív vitarendezés. Ha Ön az EGT-ben lakik, Ön az Európai Bizottság online vitarendezési (ODR) platformján keresztül egy alternatív vitarendezési szervezethez is fordulhat a jogvitával kapcsolatban, amelyet a https://ec.europa.eu/consumers/odr címen érhet el.

Szerzői jogi panaszok

Ha úgy véli, hogy szellemi tulajdonjogait megsértették, kérjük, küldjön értesítést az alábbi címre, vagy töltse ki ezt az űrlapot. Törölhetjük vagy letilthatjuk az állítólagosan jogsértő Tartalmat, és megszüntethetjük a jogsértést ismételten elkövetők fiókjait.

OpenAI, L.L.C.
3180 18th St
San Francisco, Kalifornia 94110
A vezető jogtanácsos (General Counsel) / szerzői jogi képviselő (Copyright Agent) figyelmébe

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos írásbeli panaszoknak a következő információkat kell tartalmazniuk:

 • A szerzői jog jogosultja nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
 • A szerzői joggal védett mű leírása, amelyről Ön azt állítja, hogy megsértették;
 • Annak leírása, hogy az állítólagosan jogsértő anyag hol található a weboldalunkon, hogy megtalálhassuk;
 • Az Ön postai címe, telefonszáma és e-mail címe;
 • Az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jogi jogosult, annak képviselője vagy a jogszabály nem engedélyezi; és
 • Az Ön nyilatkozata arról, hogy a panaszban szereplő fenti információk pontosak, és hamis tanúzás terhe mellett kijelenti, hogy Ön a szerzői jogi jogosult vagy a nevében eljárni jogosult személy.

Általános feltételek

Átruházás. Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit. A jelen Feltételek szerinti jogainkat vagy kötelezettségeinket átruházhatjuk a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó bármely kapcsolt vagy leányvállalatra, illetve a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó bármely vállalkozás bármely jogutódjára. Ha ezt tesszük, ez nem érinti az Önt, mint fogyasztót megillető jogokat. Ha nem elégedett, joga van bármikor megszüntetni az OpenAI-jal fennálló kapcsolatát, és abbahagyni a Szolgáltatásaink használatát.

A jelen Feltételek vagy a Szolgáltatásaink módosítása. Folyamatosan dolgozunk Szolgáltatásaink fejlesztésén és javításán. A jelen Feltételeket vagy Szolgáltatásainkat időről időre ennek megfelelően frissíthetjük. Például a jelen Feltételeket vagy a Szolgáltatásokat módosíthatjuk a következők miatt:

 • A jogszabályok vagy a szabályozási követelmények változása.
 • Biztonsági vagy védelmi okok.
 • Az észszerű ellenőrzési körünkön kívül eső körülmények.
 • A Szolgáltatásaink fejlesztésének szokásos menetében végrehajtott változtatások.
 • Az új technológiákhoz való alkalmazkodás.

Az Önt lényegesen hátrányosan érintő változásokról és azok hatálybalépésének időpontjáról legalább 30 nappal előre értesítjük Önt e-mailben vagy a terméken belüli értesítésben. Bármely változás csak a jövőre nézve érvényes a közöttünk fennálló jogviszonyra. Ha Ön nem ért egyet a módosításokkal, akkor abba kell hagynia Szolgáltatásaink használatát.

Késedelem a jelen Feltételek érvényesítésében. Ha mi vagy Ön késlekedik a jelen Feltételek valamely rendelkezésének érvényesítésével, bármelyikünk később is érvényesítheti azt, és ez nem akadályozza meg egyikünket sem abban, hogy később lépéseket tegyen a másik féllel szemben. Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a jelen Feltételek bármely más részének végrehajthatóságát.

Kereskedelmi ellenőrzések. Önnek be kell tartania az összes alkalmazandó kereskedelmi jogszabályt, beleértve a szankciókat és az exportellenőrzési jogszabályokat is. Szolgáltatásaink nem használhatók (a) az Egyesült Államok által embargóval sújtott országokban vagy területeken, azok javára, továbbá nem exportálhatóak vagy továbbexportálhatóak azokba, illetve (b) olyan magánszemélyek vagy szervezetek által vagy javára, továbbá nem exportálhatóak vagy továbbexportálhatóak a számukra, amelyekkel az alkalmazandó kereskedelmi jogszabályok értelmében tilos vagy korlátozott az üzletkötés. Szolgáltatásaink nem használhatók az alkalmazandó kereskedelmi jogszabályok által tiltott végfelhasználásra, és az Ön Bemenete nem tartalmazhat olyan anyagot vagy információt, amelynek kiadásához vagy exportálásához állami engedély szükséges.

Irányadó jog. A jelen Feltételekre az Ön lakhelye szerinti ország joga az irányadó.

A Szolgáltatások üzleti célú használatára vonatkozó kiegészítés

Kereskedelmi és üzleti célú felhasználás. Ha Ön kereskedelmi vagy üzleti céllal használja Szolgáltatásainkat, akkor az alábbi feltételek alkalmazandók. Amennyiben a jelen Szolgáltatások üzleti célú használatára vonatkozó kiegészítés és a jelen Feltételek többi része között ellentmondás áll fenn, a jelen Kiegészítés irányadó.

Felelősségkorlátozás. SEM MI, SEM KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINK VAGY LICENCADÓINK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZONBÓL, A JÓHÍRNÉV SÉRELMÉBŐL, A HASZNÁLAT VAGY AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY EGYÉB VESZTESÉGEKBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TUDOMÁSUNK VOLT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN FELTÉTELEK SZERINTI ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGÜNK NEM HALADHATJA MEG AZ IGÉNYT MEGALAPOZÓ SZOLGÁLTATÁSÉRT A FELELŐSSÉG FELMERÜLÉSÉT MEGELŐZŐ 12 HÓNAP SORÁN ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEG VAGY SZÁZ DOLLÁR (100 $) KÖZÜL A NAGYOBBAT. AZ EBBEN A SZAKASZBAN SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSOK CSAK AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK.

Egyes országok és államok nem engedélyezik bizonyos szavatosságok kizárását vagy bizonyos károk korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti feltételek egy része vagy egésze nem vonatkozik Önre, és Önnek további jogai lehetnek. Ebben az esetben a jelen Feltételek csak az Ön lakhelye szerinti országban megengedett legnagyobb mértékben korlátozzák felelősségünket.

AZ OPENAI KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, BESZÁLLÍTÓI, LICENCADÓI ÉS FORGALMAZÓI A JELEN KIEGÉSZÍTÉS HARMADIK FÉL KEDVEZMÉNYEZETTJEI.

Kártalanítás. Ha Ön vállalkozás vagy szervezet, a jogszabályok által megengedett mértékben Ön megtérítési és helytállási felelősséggel tartozik felénk, kapcsolt vállalkozásaink és alkalmazottjaink felé minden olyan költség, veszteség, felelősség és kiadás (beleértve az ügyvédi díjakat is) vonatkozásában, amely harmadik félnek a Szolgáltatások és a Tartalom Ön általi használatából vagy a jelen Feltételek bármilyen megsértéséből ered, vagy azzal kapcsolatos.

Irányadó jog (üzleti felhasználás). A jelen Feltételekre a kaliforniai jog az irányadó, kivéve annak nemzetközi magánjogi szabályait. A jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos minden igényt kizárólag a kaliforniai San Francisco szövetségi vagy állami bíróságai előtt lehet érvényesíteni.