Adatvédelmi Szabályzat

Frissítve2023. december 15.

Hatályos: 2024. február 15. (előző változat)

A jelen Adatvédelmi Szabályzat vonatkozik Önre, ha az Európai Gazdasági Térségben (EGT), Svájcban, vagy az Egyesült Királyságban lakik. Ha az EGT-n, Svájcon és az Egyesült Királyságon kívül lakik, akkor az Adatvédelmi Szabályzat e változata vonatkozik Önre. 

Mi az OpenAI-nál tiszteletben tartjuk az Ön magánszféráját, és határozottan elkötelezettek vagyunk az Öntől vagy Önről szerzett bármilyen információ biztonságban tartása mellett. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti a weboldalunk, alkalmazásaink és szolgáltatásaink (együttesen: "Szolgáltatások") használata során Öntől vagy Önről gyűjtött Személyes Adatokkal kapcsolatos gyakorlatainkat.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik azokra a tartalmakra, amelyeket üzleti kínálatunkat igénybe vevő ügyfeleink nevében dolgozunk fel, mint például az API-unk. Ezen adatok felhasználását az e kínálathoz való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó ügyfélmegállapodások szabályozzák.

Arról, hogy hogyan gyűjtünk és használunk betanítási információkat a ChatGPT-t és más Szolgáltatásokat működtető nyelvi modelljeink fejlesztéséhez, valamint hogy Önnek milyen választási lehetőségei vannak ezen információkkal kapcsolatban, olvassa el a tájékoztatót.

1. Adatkezelő

Ha az Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy Svájcban lakik, az OpenAI Ireland Limited (székhelye: 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Írország) az adatkezelő, valamint felelős az Ön Személyes Adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerinti kezeléséért.

Ha az Egyesült Királyságban lakik, az OpenAI OpCo, LLC (székhelye: 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornia 94110, Egyesült Államok) az adatkezelő, valamint felelős az Ön Személyes Adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerinti kezeléséért.

2. Az általunk gyűjtött Személyes Adatok

3. Hogyan használjuk fel a Személyes Adatokat?

A Személyes Adatokat a következő célokra használhatjuk fel:

 • Szolgáltatásaink nyújtása és fenntartása;
 • Szolgáltatásaink és új funkciók javítása és fejlesztése, valamint kutatás végzése;
 • Az Önnel való kommunikáció, beleértve a Szolgáltatásainkkal és rendezvényeinkkel kapcsolatos információk, illetve marketinganyagok küldését;
 • Csalás, bűncselekmények vagy a Szolgáltatásainkkal való visszaélések megelőzése, valamint rendszereink és Szolgáltatásaink biztonságának védelme; és
 • A jogi kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a felhasználóink, a mi, a kapcsolt vállalkozásaink vagy bármilyen harmadik fél jogainak, magánszférájának, biztonságának vagy tulajdonának védelme.

Összesített vagy azonosításra alkalmatlanná tett információk. A Személyes Adatokat összesítjük vagy azonosításra alkalmatlanná tesszük, hogy azok többé ne legyenek felhasználhatók az Ön azonosítására, és ezeket az információkat felhasználjuk Szolgáltatásaink hatékonyságának elemzésére, Szolgáltatásaink fejlesztésére és funkcióinak bővítésére, kutatások végzésére és más hasonló célokra. Ezenkívül időről időre megoszthatunk vagy közzétehetünk összesített információkat, például általános felhasználói statisztikákat harmadik felekkel. Ezeket az információkat a Szolgáltatásokon keresztül, sütik segítségével és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt egyéb módokon gyűjtjük. Az azonosításra alkalmatlanná tett információkat anonim vagy azonosításra alkalmatlan formában tartjuk meg és használjuk fel, és nem kíséreljük meg az információk újbóli azonosítását, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.

Amint fentebb említettük, az Ön által megadott Tartalmat felhasználjuk a Szolgáltatásaink fejlesztéséhez, például a Szolgáltatásainkat működtető modellek betanításához. Olvassa el útmutatásunkat arról, hogy hogyan tiltakozhat az ellen, hogy az Ön Tartalmát a modelljeink betanítása céljából használjuk.

4. Személyes Adatok megosztása

Bizonyos körülmények között az Ön Személyes Adatait átadhatjuk a következőknek:

 • Beszállítók és szolgáltatók: Személyes Adatokat adhatunk át beszállítóknak és szolgáltatóknak, beleértve azokat, akik tárhelyszolgáltatásokat, ügyfélszolgálati szolgáltatásokat, felhőszolgáltatásokat, tartalomszolgáltatásokat, adattárház-szolgáltatásokat, támogatási és biztonsági felügyeleti szolgáltatásokat, e-mail-kommunikációs szoftvereket, webanalitikai szolgáltatásokat, fizetési és tranzakciós szolgáltatásokat és egyéb informatikai szolgáltatásokat nyújtanak, hogy segítsenek az üzleti működéssel kapcsolatos igények kielégítésében és bizonyos szolgáltatások és funkciók elvégzésében. Utasításainknak megfelelően ezek a felek kizárólag a számunkra végzett feladataik ellátása során férnek hozzá, dolgozzák fel vagy tárolják a Személyes Adatokat.
 • Üzletrész-átruházások: Ha stratégiai tranzakciókban, átszervezésben, csődeljárásban, felszámolási eljárásban, vagy a szolgáltatás más szolgáltatóra történő átruházásában (együttesen: "Tranzakció") veszünk részt, az Ön Személyes Adatait és egyéb információkat az átvilágítási folyamat során átadhatjuk a többi félnek és a Tranzakcióban segítő más személyeknek, és a Tranzakció részeként más eszközökkel együtt átadhatjuk a jogutódnak vagy egy kapcsolt vállalkozásnak.
 • Kormányzati hatóságok vagy más harmadik felek: Személyes Adatait, beleértve az Ön és a Szolgáltatásaink közötti interakciókra vonatkozó információkat, a jogszabályoknak megfelelően megoszthatjuk kormányzati hatóságokkal, az iparág más szereplőivel vagy más harmadik felekkel, ha (i) jogszabály ezt megköveteli, vagy jóhiszeműen úgy véljük, hogy ez a lépés szükséges egy jogi kötelezettség teljesítéséhez, (ii) jogaink vagy tulajdonunk védelme érdekében, (iii) ha saját belátásunk szerint megállapítjuk a feltételeink, szabályzataink vagy a jogszabályok megsértését; (iv) csalás vagy más jogellenes tevékenység észlelése vagy megelőzése érdekében; (v) termékeink, alkalmazottaink vagy felhasználóink, illetve a nyilvánosság biztonságának és integritásának védelme érdekében, vagy (vi) jogi felelősség kizárása vagy korlátozása érdekében.
 • Kapcsolt vállalkozások: Átadhatunk Személyes Adatokat a kapcsolt vállalkozásainknak, azaz olyan szervezetnek, amely az OpenAI-t irányítja, az OpenAI irányítása alatt áll, vagy amely az OpenAI-vjal közös irányítás alatt áll. Kapcsolt vállalkozásaink az általunk megosztott Személyes Adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban lévő módon használhatják fel.
 • Üzleti fiók rendszergazdái: Ha Ön csatlakozik egy ChatGPT Enterprise vagy üzleti fiókhoz, a fiók rendszergazdája hozzáférhet az OpenAI-fiókjához és kezelheti azt. Ezenkívül, ha Ön a munkáltatójához vagy szervezetéhez tartozó e-mail címmel hoz létre fiókot, a munkáltatójával vagy szervezetével megoszthatjuk a tényt, hogy Ön rendelkezik fiókkal, valamint bizonyos fiókinformációkat – például az e-mail címét –, például annak érdekében, hogy Önt hozzáadhassák az üzleti fiókjukhoz.

Más felhasználók és harmadik felek, akikkel Ön megosztja az információkat: Bizonyos funkciók lehetővé teszik, hogy információkat jelenítsen meg vagy osszon meg más felhasználókkal. Például megosztott linkeken keresztül megoszthatja a ChatGPT beszélgetéseket más felhasználókkal, vagy a GPT-khez tartozó egyéni műveleteken keresztül információkat küldhet harmadik felektől származó alkalmazásoknak.

5. Megőrzés

Személyes Adatait csak addig őrizzük meg, ameddig arra szükségünk van ahhoz, hogy Szolgáltatásunkat az Ön számára nyújthassuk, vagy egyéb jogos üzleti célokból, például vitarendezés, biztonsági és védelmi okokból, illetve jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében. Az, hogy mennyi ideig őrizzük meg a Személyes Adatokat, számos tényezőtől függ, mint például:

 • Az adatkezelés célja (például, hogy szükségünk van-e az adatok megőrzésére a Szolgáltatásaink nyújtásához);
 • Az adatok mennyisége, jellege és érzékenysége;
 • Az adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő potenciális kockázat;
 • Bármilyen jogi követelmény, amelynek hatálya alá tartozunk.

Bizonyos esetekben az adatok megőrzésének időtartama az Ön beállításaitól függ. A ChatGPT adatvezérlői például lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy kikapcsolja a csevegési előzményeket. Ha a csevegési előzmények ki vannak kapcsolva, a beszélgetés nem jelenik meg az előzményekben, az új beszélgetéseket pedig 30 nap után véglegesen töröljük, és csak szükség esetén tekintjük át őket a visszaélések nyomon követése és kivizsgálása céljából. Az adatvezérlésről további információkat itt talál.

6. Az Ön jogai

Személyes Adataival kapcsolatban a következő törvényes jogok illetik meg Önt:

 • Hozzáférés a Személyes Adataihoz és az azok kezelésével kapcsolatos információkhoz.
 • Személyes Adatainak törlése a nyilvántartásainkból.
 • Személyes Adatainak helyesbítése vagy frissítése.
 • Személyes Adatainak továbbítása harmadik félnek (adathordozhatósághoz való jog).
 • Személyes Adatai kezelésének korlátozása.
 • Hozzájárulásának visszavonása bármikor, ha az adatkezelés jogalapjaként a hozzájárulásra támaszkodunk.
 • Panasztétel helyi adatvédelmi hatóságnál (lásd alább). 

Önt a tiltakozás körében a következő jogok illetik meg:

 • Bármikor tiltakozhat Személyes Adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. 
 • Tiltakozhat Személyes Adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés a jogos érdekeinken alapul.

E jogok egy részét Ön az OpenAI-fiókján keresztül gyakorolhatja. Ha nem tudja gyakorolni jogait a fiókján keresztül, kérjük, nyújtsa be kérelmét a privacy.openai.com oldalon keresztül, vagy küldje el a dsar@openai.com címre.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a jogok korlátozottak lehetnek, például ha kérésének teljesítése egy másik személy Személyes Adatait tárná fel, vagy ha olyan információk törlését kéri tőlünk, amelyek megőrzésére jogszabály kötelez minket, vagy amelyek megőrzéséhez nyomós jogos érdekünk fűződik.

Reméljük, hogy minden kérdésére vagy aggályára választ tudunk adni. Ha bármilyen megoldatlan panasza van velünk vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel szemben, forduljon az ír adatvédelmi biztoshoz, mint a fő felügyeleti hatóságunkhoz, vagy a helyi felügyeleti hatósághoz. Az Egyesült Királysággal kapcsolatos bármilyen megoldatlan panaszával az Információs Biztos Hivatalához, Svájc esetében pedig a Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztoshoz fordulhat.

Egy megjegyzés a pontosságról: Az olyan szolgáltatások, mint a ChatGPT, úgy generálnak válaszokat, hogy elolvassák a felhasználó kérését, és válaszul előrejelzik a legvalószínűbb következőnek megjelenő szavakat. Bizonyos esetekben a legvalószínűbb következőnek megjelenő szavak ténybelileg nem feltétlenül a legpontosabbak. Ezért nem szabad a modelljeink kimeneteinek tényszerű pontosságára hagyatkoznia. Ha azt veszi észre, hogy a ChatGPT kimenete ténybelileg pontatlan információkat tartalmaz Önről, és szeretné, ha kijavítanánk a pontatlanságot, akkor a dsar@openai.com címre küldhet kijavítási kérelmet. Tekintettel a modelljeink működésének technikai összetettségére, előfordulhat, hogy nem minden esetben tudjuk kijavítani a pontatlanságot. Ebben az esetben az alábbi űrlap kitöltésével kérheti, hogy az Ön Személyes Adatait távolítsuk el a ChatGPT kimenetéből.

Arról, hogy hogyan gyakorolhatja jogait a modelljeink képzése céljából az internetről gyűjtött adatokkal kapcsolatban, kérjük, nézze meg ezt a tájékoztatót.

7. Gyermekek

Szolgáltatásaink nem irányulnak 13 év alatti gyermekeknek, illetve nem nekik szánjuk őket. Tudatosan nem gyűjtünk Személyes Adatokat 13 év alatti gyermekektől. Ha okkal feltételezi, hogy egy 13 év alatti gyermek Személyes Adatokat szolgáltatott az OpenAI-nak a Szolgáltatásokon keresztül, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a privacy@openai.com címre. Minden bejelentést kivizsgálunk, és adott esetben töröljük a Személyes Adatokat a rendszereinkből. A 18 év alatti felhasználóknak szülőjük vagy gondviselőjük engedélyével kell rendelkezniük a Szolgáltatásaink használatához.

8. Az adatkezelés jogalapjai

Amikor az Ön Személyes Adatait a fent leírt célokból kezeljük, a következő jogalapokra támaszkodunk:

Az adatkezelés célja

A kezelt Személyes Adatok típusa, az adatkezelési művelettől függően: 

Jogalap, az adatkezelési művelettől függően:

Szolgáltatásaink nyújtása és fenntartása

 • Fiókadatok
 • Felhasználói tartalom
 • Kommunikációs Információk
 • Ön Által Megadott Egyéb Információk
 • Naplóadatok
 • Használati adatok
 • Eszközinformációk
 • Sütik és hasonló technológiák

Amennyiben ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, például a felhasználó válaszadásra vonatkozó utasításainak feldolgozása.

Szolgáltatásaink és új funkciók javítása és fejlesztése, valamint kutatás végzése

 • Fiókadatok
 • Felhasználói tartalom
 • Kommunikációs Információk
 • Ön Által Megadott Egyéb Információk
 • Más forrásokból kapott adatok
 • Naplóadatok
 • Használati adatok
 • Eszközinformációk
 • Sütik és hasonló technológiák

A modelljeink képzéséhez használt adatokkal kapcsolatos további információkat itt érheti el.

Amennyiben a mi, valamint harmadik felek és a szélesebb értelemben vett társadalom jogos érdekei miatt szükséges, beleértve a Szolgáltatásaink fejlesztését, javítását vagy népszerűsítését, például amikor modelljeinket képezzük és javítjuk. További információkat itt találhat.

Az Önnel való kommunikáció, beleértve a Szolgáltatásainkkal és rendezvényeinkkel kapcsolatos információk és marketinganyagok küldését.

 • Fiókadatok
 • Kommunikációs Információk
 • Közösségi Média Információk
 • Ön Által Megadott Egyéb Információk
 • Naplóadatok
 • Használati adatok
 • Eszközinformációk
 • Sütik és hasonló technológiák

Amennyiben ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, például az Ön elérhetőségi adatainak feldolgozása a Szolgáltatásokkal kapcsolatos technikai közlemény küldése céljából. 

Az Ön hozzájárulása, amikor azt kérjük, hogy az Ön Személyes Adatait olyan konkrét célból kezeljük, amelyet közlünk Önnel, mint például az Ön elérhetőségi adatainak feldolgozása a marketingkommunikáció bizonyos formáinak küldése céljából.

Csalás, bűncselekmények vagy a Szolgáltatásainkkal való visszaélések megelőzése, valamint rendszereink és Szolgáltatásaink biztonságának védelme.

 • Fiókadatok
 • Felhasználói tartalom
 • Kommunikációs Információk
 • Közösségi Média Információk
 • Ön Által Megadott Egyéb Információk
 • Más forrásokból kapott adatok
 • Naplóadatok
 • Használati adatok
 • Eszközinformációk
 • Sütik és hasonló technológiák

Amennyiben ez jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Amennyiben nem állunk konkrét jogi kötelezettség hatálya alatt, amennyiben a mi és harmadik felek jogos érdekei miatt szükséges, beleértve a Szolgáltatásaink visszaélésektől, csalástól vagy biztonsági kockázatoktól való védelmét, például a biztonsági partnerektől származó adatok kezelése a Szolgáltatásainknak a csalástól, visszaélésektől és biztonsági fenyegetésektől való védelme érdekében.

A jogi kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a felhasználóink, a mi, a kapcsolt vállalkozásaink vagy bármilyen harmadik fél jogainak, magánszférájának, biztonságának vagy tulajdonának védelme.

 • Fiókadatok
 • Felhasználói tartalom
 • Kommunikációs Információk
 • Közösségi Média Információk
 • Ön Által Megadott Egyéb Információk
 • Más forrásokból kapott adatok
 • Naplóadatok
 • Használati adatok
 • Eszközinformációk
 • Sütik és hasonló technológiák

Amennyiben ez jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például a tranzakciós információk megőrzése a nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.

Amennyiben nem állunk konkrét jogi kötelezettség hatálya alatt, amennyiben ez a mi, valamint harmadik felek és a szélesebb értelemben vett társadalom jogos érdekei miatt szükséges, beleértve a saját vagy kapcsolt vállalkozásaink, felhasználóink vagy harmadik felek jogainak, biztonságának és tulajdonának védelmét, például a naplóadatok elemzése a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos csalások és visszaélések azonosítása érdekében.

9. Adattovábbítás

Az Ön Személyes Adatait az EGT-n, Svájcon és az Egyesült Királyságon kívüli címzetteknek a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt célokból továbbítjuk. Ha Ön az EGT-ben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban rendelkezik székhellyel, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és Személyes Adatait harmadik országba továbbítjuk, előfordulhat, hogy az adott harmadik ország nem nyújt ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön székhelye, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti ország. Személyes Adatokat azonban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint továbbítunk. Személyes Adatainak az EGT-n, Svájcon vagy az Egyesült Királyságon kívülre történő továbbításához az Európai Bizottság egyes országokra vonatkozó megfelelőségi határozataira, más országok esetében pedig az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekre és az adott országra vonatkozó esetleges kiegészítésekre támaszkodunk. Ha további információt szeretne kapni az általunk alkalmazott megfelelő biztosítékokról, vagy azokról másolatot szeretne kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@openai.com címen. 

Szolgáltatásaink használatával Ön megérti és tudomásul veszi, hogy az Ön Személyes Adatait az Egyesült Államokban található létesítményeinkben és szervereinken kezeljük és tároljuk, és azokat más országok területén működő szolgáltatóinknak és kapcsolt vállalkozásainknak is átadhatjuk.

10. Az Adatvédelmi Szabályzat változásai

Időről időre frissíthetjük a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Ha így teszünk, a frissített változatot közzétesszük ezen az oldalon, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok más típusú értesítést írnak elő.

11. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ha olyan kérdése vagy aggálya van, amelyre a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem ad választ. Másik lehetőségként írhat nekünk a privacy@openai.com címre vagy a fenti 1. szakaszban (Adatkezelő) megadott címre.

A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben a dpo@openai.com címen fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz.